Welke informatie hoor ik op mijn factuur te vermelden?                  

Als u uw product heeft geleverd of uw dienst heeft 
verricht aan een ondernemer, stuurt u hem een factuur. 
Op uw factuur moet u de volgende gegevens vermelden:                                                            

  • de naam en het adres van uw onderneming;
  • de naam en het adres van uw klant;
  • een omschrijving en het aantal van de geleverde goederen  of verleende diensten;
  • de factuurdatum;
  • het volgnummer van de factuur (u nummert de facturen doorlopend);
  • de datum waarop u de goederen heeft geleverd of de diensten heeft verleend;
  • uw BTW-nummer;
  • de prijs exclusief BTW;
  • het bedrag van de BTW, uitgesplitst naar BTW-tarief;
  • de prijs inclusief BTW.


                                                                                                                                                          ga terug